[eventum_counter title=”SMART SUMMIT” date=”2021/02/24 08:00:00″ title_fontsize=”140″ title_fontweight=”260″ title_text_color=”#000000″ subtitle=”24-25 Februari GÖTEBORG” subtitle_fontsize=”40″ sub_text_color=”#000000″]

För Sveriges offentliga verksamheter är det särskilt viktigt att inte bara följa den hållbara utvecklingen utan att även vara vägledande och en förebild ur ett globalt perspektiv.

Kommuner och landsting som verkar ledande inom en hållbar samhällsutveckling har också lättare för att attrahera såväl nya medborgare som företagsetableringar. Tillsammans bidrar vi till en sund samhällsutveckling.

Mötesplatsformatet innebär stora möjligheter till konstruktiva möten och samtal med såväl kollegor som samarbetspartners från hela norden.
På plats under dagarna skapas förutsättningarna för strategiska samarbeten, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten. Mötesplatsen ger vårt hållbara samhällsarbete en energi kick!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *