ip-only
IP-Only

IP-Only är en svensk infrastrukturoperatör med egen fiberinfrastruktur som förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors samt många städer däremellan. Alla våra nät är öppna och neutrala. I Sverige driver IP-Only ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät, bygger accessnät och har flera datacenter som erbjuder colocation och molnbaserade tjänster till företagskunder. Bland kunderna märks de mest krävande förbrukarna av datakommunikation och infrastrukturtjänster såsom andra operatörer, kommunikationsintensiva företag, finansinstitutioner, mediebolag, samt offentlig sektor. Läs mer på: www.ip-only.se

 

vasterasstad_center
Västerås stad

”Staden utan gränser”- En stad med människan och tekniken i en framgångsrik symbios. Vi bygger det goda samhället, förbättrar service, förstärker effektivitet och tillgänglighet, genom att öppna nya vägar för demokrati och delaktighet. Vi arbetar för och välkomnar ett utökat samarbete med offentlig sektor, näringsliv och skola. Läs mer om e-förvaltningsarbetet på: https://www.facebook.com/eforvaltningivasteras

 

Mälarenergi
Mälarenergi

För ett bekvämt liv och en bra livsmiljö.
På Mälarenergi är vi 600 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla, energitjänster och snabba kommunikationslösningar. Dessutom säljer vi el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Dygnet runt, året om finns vi där. Redo att leverera allt kunderna behöver för ett bekvämt liv.
Vi arbetar ständigt för att framtidens samhälle ska vara lika varmt och skönt, ljust och uppkopplat, som det är idag. Läs mer på: www.malarenergi.se

 

offentliga affärer
Offentliga Affärer
Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn.
Läs mer på: www.offentligaaffarer.se

 

 

………………………………………………………………………………………………………..

Vill ni vara med som partner under Smart Summit 2014?

Har ni något intressant att berätta, eller kan du bidra med ny kunskap?
Som partner under Smart Summit kommuniceras ditt budskap effektivt. Utöver en självklar
plats i utställningen och digitala medialösningar har du möjlighet att bidra med ett seminarium under
de parallella seminariespåren (efter godkännande av årets programråd och arrangören).
Anmäl snarast ert intresse genom kontakta oss på 031-719 05 00