Dag I12 November

08:15-09:00

Registrering

Fika bland utställarna

09:00-09:20

Kongresshallen

Välkommen till Smart Summit 2014!

Medverkande Paula Asarnoj 

Huvudmoderatorn Paula Asarnoj och Bo Dahlöf, Stadsdirektör, Västerås stad öppnar Smart Summit 2014.

09:20-10:20

Kongresshallen
Moderator: Paula Asarnoj

PANELSAMTAL: Om konsten att leda mot en hållbar samhällsutveckling

Hållbart ledarskap kan innebära mycket, panelen försöker reda ut begreppen, ge oss sin syn på hållbart ledarskap och hur det kan användas för att det svenska samhället fortsatt ska vara ledande på resan mot en hållbar framtid. Matti Tuikkanen, VD, Underhållsföretagen, Ola Brandell, HR-direktör, Västerås stad, Heike Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR och Hanna Begler, Project leader Sustainable Cities, Global Utmaning.

10:20-10:50

Utställningen

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Fika och möt våra utställare.

10:50-11:30

Lokal 301
Moderator: Anna Kelly

PANELSAMTAL: Från “best practice” till “next practice”

Medverkande Anna Kelly  , Åsa Zetterberg  , Jimmy Andréasson  , Kajsa Frisell  , Mikael Lagergren  ,

Vilka är möjligheterna och utmaningarna med dagens teknik? Hur ser det ut i framtiden? Lyssna till några av landets experter på området när de spanar in i framtiden. Kajsa Frisell, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen, Mikael Lagergren, ITdirektör, Västerås stad, Jimmy Andréasson, Affärsområdeschef för stadsnät och ansvarig för IP-Onlys helhetskoncept Smart Fiberstad och Åsa Zetterberg, Sektionschef, Center för eSamhället, Sveriges Kommuner och Landsting.

11:40-12:30

Lokal 203
Moderator: Kent Mossheden

Upphandling som motor för en hållbar samhällsutveckling

Medverkande Johan Lundström  , Stig-Lennart Molneryd  , Björn Bergström  ,

Den offentliga upphandlingen kan vara en stark kraft i omställning mot ett hållbart samhälle. Men det finns också regler att förhålla sig till för den offentliga sektorns engagemang i projekt av olika slag i gränslandet mellan offentligt uppdrag och näringsliv. Björn Bergström, Chef på enheten för upphandlingsstöd, Konkurrensverket. Upphandlingen handlar om att beställa nya och snabbare lösningar än de idag existerande för att digitalisera det svenska musikarvet av analoga grammofonskivor. Johan Lundström, Projektledare, VINNOVA och Stig-Lennart Molneryd, Projektledare och teknisk expert AV, Kungliga biblioteket.Ta del av Björns presentation från dagarna genom att klicka här. Ta del av Johans presentation från dagarna genom att klicka här.

11:40-12:30

Lokal 301
Moderator: Per Fröling

URBACT – EUs program för en hållbar stadsutveckling

Medverkande Bertil Nilsson 

Om konsten att skapa framgångsrika EU-relaterade projekt. Få en inblick i EUs gemensamma program för en hållbar stadsutveckling, en del av EUs sammanhållningspolitik. Låt dig inspireras av många exempel på resan från vision till verklighet. Bertil Nilsson, Företagare och inspiratör som på uppdrag av Miljöförvaltningen/Malmö Stad arbetar med spridningspunkten för URBACT-programmet i Sverige.Ta del av Bertils presentation från dagarna genom att klicka här.

12:30-13:30

LUNCH

Fika bland våra utställare.

13:30-14:10

Lokal 201
Moderator: Magnus Henke

Norge i täten – vision, vägval och resurser för klimatneutrala transporter

Medverkande Eirik Skjetne 

Norge är idag världsledande vad gäller omställningen till elbilar. Den statliga organisationen Transnova har som huvudmål att bidra till att reducera klimatutsläppen från transportsektorn i Norge. Hur kan vi i Sverige ta lärdom av detta? Ta del av erfarenheterna. Eirik Skjetne, Ordförande, Transnova i Norge.

13:30-14:10

Lokal 203
Moderator: Per Fröling

Kommunalpolitiskt engagemang

– en förutsättning för att klara omställningen till ett digitaliserat samhälle  Hur viktigt är det att kommunpolitiken tar ansvar för såväl verksamhetsutveckling som samhällsutveckling med stöd av IT och behovet av digital infrastruktur? Ta del av de utmaningar vi står inför ur ett nationellt perspektiv. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna är för att nå de uppsatta målen? Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningen och Lars Kallsäby, Kommunalråd, Västerås.

15:30-16:00

Utställningen

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Fika och möt våra utställare.

16:00-17:00

Kongresshallen
Moderator: Paula Asarnoj

Beslutspyramiden – stegen till klokare beslut

Medverkande Mona Riabacke 

Dagligen fattar vi mellan 2 500 och 10 000 beslut, valmöjligheterna har aldrig varit fler än nu. Samtidigt har våra hjärnor förändrats väldigt lite sen stenåldern och rent evolutionärt är det en kafferast sen vi bodde i grottor. Hur kommer det sig till exempel att många av oss lägger mer tid på val av elleverantör än på val av livspartner? På vilka grunder fattar vi beslut, vad är det som styr oss och framförallt hur kan vi göra det bättre? Mona Riabacke, Fil. Dr. i beslutsfattande, ger dig nycklarna till fler kloka beslut.

17:10-18:00

Utställningen

19:00-23:59

Missa Inte!

Middag med prisutdelning och dans.
Dag II13 November

08:30-09:10

Registrering

Och fika bland utställarna.

09:10-09:20

Lokal 301

Välkommen till dag II av Smart Summit 2014!

Per Fröling hälsar oss välkomna till dag II av Smart Summit 2014.

09:20-10:00

Lokal 301
Moderator: Per Fröling

Att förnya en ny stad – från vision till verklighet

Medverkande Allan Larsson 

Hammarby Sjöstad fortsätter att fascinera och locka studiegrupper från alla världsdelar. Här drivs nu den fortsatta utvecklingen genom ett stort medborgarengagemang. Här finns projekt för omställning till elfordon, smart förnybar energi, återvinning, ny vattenteknik samt IT för framtidens mobila nyhets- och kommunikationssystem. Ta del av de spännande nyheterna och lyssna till erfarenheter och lärdomar från projekten. Allan Larsson, fd Finansminister (S) numera bland annat vid ElectriCity och HS2020.Ta del av Allans presentation från dagarna genom att klicka här.

10:10-10:50

Lokal 203
Moderator: Per Fröling

En miljon eldrivna fordon 2030!

Medverkande Johan Konnberg 

Roadmap:Sweden är ett initiativ från svenskt näringsliv med syfte att främja introduktionen av elfordon i Sverige, så att vi når klimatmålen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och samtidigt stärker den svenska konkurrenskraften. Hur skapas dynamiskt framgångsrika strategier och metoder med potential att påverka allmänhet och organisationer, politiker, akademin, näringslivet med flera? Johan Konnberg, Ansvarig Roadmap:Sweden, och före detta Senior Advisor vid Volvo car corporation, hybrid center.

10:10-10:50

Lokal 201
Moderator: Jonas Persson

Nationell handlingsplan för smarta elnät

Medverkande Bo Normark 

Smarta elnät är en nyckelfaktor i omställningen till ett klimatsmart samhälle, och en absolut nödvändighet om vi vill maximera effekterna av ny teknik och den nya spelplanen för produktion, distribution och förbrukning av el som nu växer fram. Sverige kan bli ett föregångsland inom smarta elnät. Vi har en välutvecklad elmarknad med miljömedvetna kunder och den IT-infrastruktur som behövs. Bli först med att ta del den nationella handlingsplan för etablering av smarta elnät som i mitten av december läggs fram till regeringen. Bo Normark, Power Circle, Samordningsrådet för Smarta Elnät.

10:50-11:20

Utställningen

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Fika och möt våra utställare.

12:30-13:30

LUNCH

Och fika bland våra utställare.

14:10-15:10

Kongresshallen
Moderator: Paula Asarnoj

Att kommunicera för ett förändrat (hållbart) beteende

Medverkande Erik Modig 

Med utgångspunkt i modern hjärnforskning förklaras hur drivkrafter, värderingar och känslor styr vårt beteende, samt hur en modern ledare ska kommunicera för att sprida en hållbar utveckling. Erik Modig är doktor vid Handelshögskolan i Stockholm där han fokuserar sin forskning på beteendepsykologi och effektiv kommunikation.

15:10-15:20

Kongresshallen

15:20-15:50

Utställningen

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Fika och möt våra utställare