by sarahnilsson

Kommunalpolitiskt engagemang

– en förutsättning för att klara omställningen till ett digitaliserat samhälle 
Hur viktigt är det att kommunpolitiken tar ansvar för såväl verksamhetsutveckling som samhällsutveckling med stöd av IT och behovet av digital infrastruktur? Ta del av de utmaningar vi står inför ur ett nationellt perspektiv. Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna är för att nå de uppsatta målen? Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningen och Lars Kallsäby, Kommunalråd, Västerås.