by sarahnilsson

En miljon eldrivna fordon 2030!

Roadmap:Sweden är ett initiativ från svenskt näringsliv med syfte att främja introduktionen av elfordon i Sverige, så att vi når klimatmålen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och samtidigt stärker den svenska konkurrenskraften. Hur skapas dynamiskt framgångsrika strategier och metoder med potential att påverka allmänhet och organisationer, politiker, akademin, näringslivet med flera? Johan Konnberg, Ansvarig Roadmap:Sweden, och före detta Senior Advisor vid Volvo car corporation, hybrid center.