by sarahnilsson

Nationell handlingsplan för smarta elnät

Smarta elnät är en nyckelfaktor i omställningen till ett klimatsmart samhälle, och en absolut nödvändighet om vi vill maximera effekterna av ny teknik och den nya spelplanen för produktion, distribution och förbrukning av el som nu växer fram. Sverige kan bli ett föregångsland inom smarta elnät. Vi har en välutvecklad elmarknad med miljömedvetna kunder och den IT-infrastruktur som behövs. Bli först med att ta del den nationella handlingsplan för etablering av smarta elnät som i mitten av december läggs fram till regeringen.
Bo Normark, Power Circle, Samordningsrådet för Smarta Elnät.