by sarahnilsson

Norge i täten – vision, vägval och resurser för klimatneutrala transporter

Norge är idag världsledande vad gäller omställningen till elbilar. Den statliga organisationen Transnova har som huvudmål att bidra till att reducera klimatutsläppen från transportsektorn i Norge. Hur kan vi i Sverige ta lärdom av detta? Ta del av erfarenheterna.
Eirik Skjetne, Ordförande, Transnova i Norge.