by sarahnilsson

PANELSAMTAL: Från “best practice” till “next practice”

Vilka är möjligheterna och utmaningarna med dagens teknik? Hur ser det ut i framtiden? Lyssna till några av landets experter på området när de spanar in i framtiden.
Kajsa Frisell, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen, Mikael Lagergren, ITdirektör, Västerås stad, Jimmy Andréasson, Affärsområdeschef för stadsnät och ansvarig för IP-Onlys helhetskoncept Smart Fiberstad och Åsa Zetterberg, Sektionschef, Center för eSamhället, Sveriges Kommuner och Landsting.