by sarahnilsson

Upphandling som motor för en hållbar samhällsutveckling

Den offentliga upphandlingen kan vara en stark kraft i omställning mot ett hållbart samhälle. Men det finns också regler att förhålla sig till för den offentliga sektorns engagemang i projekt av olika slag i gränslandet mellan offentligt uppdrag och näringsliv. Björn Bergström, Chef på enheten för upphandlingsstöd, Konkurrensverket. Upphandlingen handlar om att beställa nya och snabbare lösningar än de idag existerande för att digitalisera det svenska musikarvet av analoga grammofonskivor. Johan Lundström, Projektledare, VINNOVA och Stig-Lennart Molneryd, Projektledare och teknisk expert AV, Kungliga biblioteket.

Ta del av Björns presentation från dagarna genom att klicka här.
Ta del av Johans presentation från dagarna genom att klicka här.