Projekt elvägar – i skarpt läge

Bussar och lastbilar står för en inte obetydlig del av transportsystemets energianvändning, så gott som helt baserad på fossila bränslen. För att skapa incitament för utveckling och etablering av ny teknik genomför Trafikverket, Energiverket och VINNOVA Europas hittills största innovationsupphandling. Efter den inledande fasen har nu fyra konsortier fått uppdraget att detaljprojektera fullskaliga projekt där olika elvägstekniker används. I dagsläget gäller att minst två av dessa kommer att gå vidare och få stöd för genomförandet med sikte på byggstart 2015, men troligen blir även de andra projekten genomförda. Lär känna den spännande tekniken och hur kreativ samverkan mellan olika aktörer kan göra Sverige världsledande inom elvägar.
Magnus Henke, Handläggare, Energimyndigheten och Trafikverkets styrgrupp för Förkommersiell Innovationsupphandling av Elvägar.

Här och nu – fullskalig demostad för elfordon

Medborgarna tog initiativet och skapade genom företaget Elbil2020 en plattform för samspel mellan användare, forskning och näringsliv. Projektet, som omfattar alla transportslag, vill identifiera omställningens framgångsfaktorer och analysera hur marknader, beteenden och teknik kan samspela och hur innovationer uppstår – medborgarnas val, elektrifiering av persontransporter, kommersiell och kollektivtrafik, laddningsinfrastruktur och affärsmöjligheternas betydelse.
Sten Bergman, SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, samt VD, Elbil2020 AB.

Framtidens miljöbilar – måsten och möjligheter

Om dagens och morgondagens tekniska potential och politiska och marknadsmässiga förutsättningar på väg mot den svenska regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030.
Elna Holmberg, PhD och Director, Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC).

Fler spännande programpunkter presenteras inom kort!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *