Ny tid för elbolagen

För att bland annat kunna hantera en ökad andel förnybar produktion måste elnätet bli mer flexibelt. Dagens och morgondagens utmaningar ställer höga krav och rollen för elnätsföretagen håller på att förändras. Smarta elnät – nästa generationens elnät, är en ny spelplan som öppnar för samverkan och nya affärsmodeller. Hur ser framtiden ut för smarta elnät? Hur ska vi bemöta de allt högre kraven? Jonas Persson, Chef Marknad & Mättjänster, Mälarenergi Elnät AB.

Elektrifiering i städer – från vision till verklighet

Regeringen och många städer har satt höga mål för att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta. Vilken potential har elektrifiering av transporter för städer, vilka är målgrupperna, hur mogen är marknaden? Vilka är barriärerna och hur samverkar industri och kommuner/städer för att få framdrift? Susanna Hurtig, Projektledare på Business Development, E-mobility och Mattias Tingvall, Ansvarig för affärsutveckling, Vattenfall.

Innovationsupphandling – att beställa nya lösningar

VINNOVA presenterar ett antal aktuella utlysningar och Kungliga biblioteket berättar om en pågående innovationsupphandling. Upphandlingen handlar om att beställa nya och snabbare lösningar än de idag existerande för att digitalisera det svenska musikarvet av analoga grammofonskivor. Johan Lundström, Projektledare, VINNOVA och Stig-Lennart Molneryd, Projektledare och teknisk expert AV, Kungliga biblioteket.

Allt blir uppkopplat

Internet har gjort att vi kommer åt den information vi önskar snabbt och effektivt. Kommunikation mellan människor och system sker momentant. Detta sker nu i allt högre grad även för fastigheter, mätning och sensorer. Internet of Things eller Everything är en realitet. Hur påverkar detta vår energianvändning? Är demand respons en realitet? Vad krävs för att framtidssäkra våra fastigheter och system? Niklas Zandelin, VP, eze System Inc, MD Europe. Entreprenör och IT-analytiker samt författare till bland annat boken “IT för Konkurrenskraft”.

Offentlig upphandling för en hållbar framtid

Den offentliga upphandlingen kan vara en stark kraft i omställning mot ett hållbart samhälle. Men det finns också regler att förhålla sig till för den offentliga sektorns engagemang i projekt av olika slag i gränslandet mellan offentligt uppdrag och näringsliv. Björn Bergström, Chef på enheten för upphandlingsstöd, Konkurrensverket.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *