Ledningssystem för hållbar IT – Ny Svensk Standard

SIS nya standard “Ledningssytem för hållbar IT” har nu sett dagens ljus. Standarden är ett ledningssystem för hur en organisation kan använda hållbar IT. Hållbar IT är en mycket viktig fråga i Västerås stad som varit delaktiga i arbetet med att ta fram standarden. Nu väntar utmaningen att implementera standarden. Hur ska man gå tillväga? Hur ser framtiden ut för hållbar IT?
Peter Mankenskiöld, Hållbarhetsexpert IT, Västerås stad.

Smart Fiberstad – så bygger vi framtidens digitala samhälle

Om den digitala infrastrukturens centrala funktion i dagens och framtidens samhälle. Ett intensivt bygge pågår i hela landet, och genom helhetskonceptet Smart Fiberstad förverkligas visionen om ett öppet och neutralt nät, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Vad betyder den nya spelplanen för din organisation? Jimmy Andréasson, Affärsområdeschef för stadsnät, ansvarig för IP-Onlys helhetskoncept Smart Fiberstad och Johan Bergman, Chef för affärsområdet Enterprise Solutions på IP-Only.

Så blev Luleå ett nav i Facebooks framtidsteknik för datahantering

Förra året invigdes i Luleå Facebooks första datacenter i Europa, och nu projekteras ett andra center med ännu energisnålare teknik. Luleå satsning på att bli världsledande inom stora datacenters har betytt att samhällsekonomin tillförts miljardbelopp, och det är bara början. Vad gjorde Luleå för att vinna dragkampen om Facebooks jätteanläggning? I förlängningen samarbetar nu Luleå, Boden och Piteå för att göra The Node Pole till ett globalt nav för datatrafik. Matz Engman, VD, Luleå Näringsliv.

Analytics on Everything! Internet of Things är här nu!

Hur ska Du förhålla dig till det? Internet of Things är en evolution där objekt är i stånd att interagera med andra objekt. Städer kan nu bli uppkopplade och utröna nya möjligheter och samverkan, industrin kan automatiskt hantera produktionslinjer och sjukhus kan övervaka och hantera patienter på distans, för att nämna några exempel. Eftersom antalet enheter som är anslutna till Internet fortsätter att växa i exponentiell takt, så ställs allt högre krav på din organisations förmåga att skicka, ta emot och analysera händelser från alla anslutna enheter. Den som kan hantera detta kan snabbt skapa en stor fördel och gå mot en proaktiv verksamhet men även kostnadseffektivisera och erbjuda tjänster till samhället som inte tidigare har varit möjligt.
Mattias Zaunders, Manager Mobility, Sigma IT & Management AB och Johan Bergström, Avdelningschef Plan, Landskap och Trafik, Sigma Civil AB.

Fler spännande programpunkter presenteras inom kort!

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *