Samverkan för omställning – så tog Skåne täten i bygget av ett ebilssamhälle

Ta del av Per Lundgrens inspirerande berättelse om konsten att lyckas, om att söka pengar och driva projekt, övervinna oväntat motstånd och hitta framgångsvägarna. Det är dags att gå från utredningar och ord till konkret handling! Ta del av erfarenheter från såväl nordiska som EU-projekt, lobbing, kunskapsspridning och projektledning för att introducera elbilens introduktion på den Svenska marknaden. Per Lundgren, elbilsexpert med bakgrund som försäljnings- och marknadschef i större energibolag.

Innovationer och ny teknik för hållbar global utveckling

Att stödja innovationer och nya tekniska lösningar blir allt viktigare inom det internationella utvecklingssamarbetet. För svenska biståndsmyndigheten SIDA har det bland annat lett till ett samarbete med amerikanska USAID för att accelerera och skala upp ”smart” bistånd. Joachim Beijmo, Kommunikationschef på SIDA, och tidigare företagare i kommunikations- och webbranschen.

Det goda livet – hållbar region genom smart samverkan

Ett nytt digital och hållbart samhälle växer fram i Västra Mälarregionen. Kom och inspireras av hur regionen i samverkan bygger samman digital infrastruktur och tjänster. Ta del av hur starka centralorter bidrar med resurser för en hel region med mycket glesbygd. Stad och land få lika villkor och alla blir vinnare. Samverkansprojektet Digital Agenda Västra Mälardalen är inne på sitt andra år och delar med sig av sina framgångsrecept. Ett särskilt fokus ligger på hur regionen i samverkan kan leverera smart digital välfärd med hög kvalitet och effektivitet. Annika Ahlstrand,
Projektledare, Västerås Stad och Patrik Forsström, VD, e-Centret AB.

Green Highway – en fossilbränslefri transportkorridor

Alltsedan 1999 finns ett långsiktigt, formaliserat samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. Därur föddes visionen om fossilbränslefri transportkorridor från kust till kust, 45 mil. Vilja och vägen – om politisk vilja, långtgående samarbete mellan offentliga och privata verksamheter, forskning, EU-medel och praktisk handlingskraft. Teknik, etablering, affärsmodeller, förarbeteende och utvärdering. Anne Sörensson, Klimatsamordnare och projektledare Grön Trafik, Östersunds kommun.

Framtidens digitala infrastruktur

Hur ser det ut för framtidens digitala infrastruktur? Hur kan vi samverka för att skapa en gemensam digital infrastruktur? Sedan 1 januari 2014 samägs Stadsnät i Sveland AB av kommunerna Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar och Arboga. Lyssna till erfarenheterna kring arbetet med att utveckla stadsnätet i respektive kommun. Per Norrthon, VD, Stadsnät i Sveland.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *