by sarahnilsson

Bertil Nilsson

Företagare och inspiratör som på uppdrag av Miljöförvaltningen/Malmö Stad arbetar med spridningspunkten för URBACT-programmet i Sverige