by sarahnilsson

Magnus Henke

Handläggare, Energimyndigheten och Trafikverkets styrgrupp för Förkommersiell Innovationsupphandling av Elvägar.